پل های بی عابر بوکان

ارسلان عبدالله پورپل های بی عابر بوکان

حاکمیت اتومبیلها روزبه روز بر شهرها بیشترشده و به دنبال آن نقش عابر پیاده در فضاهای شهری کمرنگ تر میگردد.مساله عابر پیاده در طراحی شهری مساله ای مهم بوده که متاسفانه در شهرهای کوچک و از جمله شهرمان بوکان توجه کمی به آن شده است. از دلایل اصلی ساخت پلهای عابر پیاده افزایش ایمنی عبورومرورعابران پیاده است..بیشترین افراد در معرض خطر وبیشترین جان باختگان در حوادث رانندگی درون شهری عابرین پیاده هستند.

گذرکردن بسیاری از عابرین پیاده ازعرض خیابان آن هم درست زیر پل هوایی در شهر بوکان به امری عادی تبدیل شده است.کافی است یک روز به مدت جند دقیقه هم که شده نگاهی به پلهای عابر موجود درشهرمان انداخته (یکی در میدان آزادی و دیگری دربلوار استاد هه ژار) و شاهد بی رونقی پروژه پلهای عابر پیاده بود.به گفته یکی از اعضای محترم شورای شهر پل عابر وقع درمیدان فرمانداری در سال 81 با اعتباری نزدیک به 20 میلیون تومان ساخته وبه بهره برداری رسیده است.اما پل دیگر واقع در بلوار استاد هه ژار در سال 85 با اعتباری نزدیک به 70 میلیون تومان به صورت نیمه ساخته بوده و به بهره برداری نرسیده است.نادیده انگاشتن پلهای عابر معضلی هم برای مسوولان شهر وهم برای رانندگان وعابرین پیاده فراهم نموده است.

پل های بی عابر بوکان

ارسلان عبدالله پورپل های بی عابر بوکان

حاکمیت اتومبیلها روزبه روز بر شهرها بیشترشده و به دنبال آن نقش عابر پیاده در فضاهای شهری کمرنگ تر میگردد.مساله عابر پیاده در طراحی شهری مساله ای مهم بوده که متاسفانه در شهرهای کوچک و از جمله شهرمان بوکان توجه کمی به آن شده است. از دلایل اصلی ساخت پلهای عابر پیاده افزایش ایمنی عبورومرورعابران پیاده است..بیشترین افراد در معرض خطر وبیشترین جان باختگان در حوادث رانندگی درون شهری عابرین پیاده هستند.

گذرکردن بسیاری از عابرین پیاده ازعرض خیابان آن هم درست زیر پل هوایی در شهر بوکان به امری عادی تبدیل شده است.کافی است یک روز به مدت جند دقیقه هم که شده نگاهی به پلهای عابر موجود درشهرمان انداخته (یکی در میدان آزادی و دیگری دربلوار استاد هه ژار) و شاهد بی رونقی پروژه پلهای عابر پیاده بود.به گفته یکی از اعضای محترم شورای شهر پل عابر وقع درمیدان فرمانداری در سال 81 با اعتباری نزدیک به 20 میلیون تومان ساخته وبه بهره برداری رسیده است.اما پل دیگر واقع در بلوار استاد هه ژار در سال 85 با اعتباری نزدیک به 70 میلیون تومان به صورت نیمه ساخته بوده و به بهره برداری نرسیده است.نادیده انگاشتن پلهای عابر معضلی هم برای مسوولان شهر وهم برای رانندگان وعابرین پیاده فراهم نموده است.

این درحالی است که دستگاههای ترافیکی موظف به آماده سازی محلهای عابرین پیاده می باشند.اما متاسفانه افراد زیادی بی توجه به آنچه که برای تسهیل امور روزمره و کارهای عمرانی که با صرف هزینه های بسیاری انجام می شود در سطح خیابان در حال رفت و آمدند.قانون شنکی در قوانین راهنمایی ورانندگی فقط مختص رانندگان نیست بلکه خود عابرین پیاده نیز در عبور از عرض خیابانهای شهرمان بدون توجه به مقررات راهنمایی ورانندگی به وفور قابل مشاهده است.متاسفانه این ضد فرهنگ در جامعه ما جاافتاده است که عابر پیاده نیازی به آگاهی از اصول رانندگی ندارند.خط عابرین پیاده ،چراغ راهنمایی ورانندگی را برای رعایتت قانون از طرف عابرین پیاده قرارداده اند اما رعایت این گونه مقررات را به ندرت مشاهده می نماییم.اما میتوان با با رعایت برخی از موراد زیر از بی رونقی پلهای عابر جلوگیری کرد:

1-طولانی نمودن نرده های پیاده رو از یک طرف تا ابتدای کوچه شورای شهر و وهمچنین از طرف خیابان انقلاب و یا نصب نرده ها در وسط خیابان تا سه راه مجسمه مادر

2- باز ننمودن نرده ها توسط اشخاص حقیقی دور میدان

 3-کوچک نمودن فضای سبزخود میدان آزادی

4-انتقال برخی از مشاغل دور میدان به مکانی دیگر

5-کاهش شیب پله ها یا استفاده از پله برقی

مشکلات ترافیکی شهربوکان را نمی توان معلول خودروهای زیاد و تخلفات رانندگان دانست بلکه خیابانهای کم عرض ،نبود پارکینگ عمومی ، عدم شروع بکار طرح کارت پارک ، تمرکزگرایی در مرکز شهروبسیاری ازعوامل دیگر همه باعث ترافیک سنگین در خیابانهای بوکان شده است. که دراین میان جادارد از اعضای محترم شورای ترافیک که با زحمات و مشکلات فراوان در پی حل مشلات ترافیکی شهر تلاش می نمایند قدردانی نموده اما این اقدامت کافی نبوده و همه اینها معضلی نیست که نتوان حل کرد بلکه با کمی کارکارشناسی و تخصیص اعتبارات ویژه ای با استفاده از نقطه نظرات کارشناسان ، ترافیک موجود را می توان کاهش داد.با استفاده از نظرات برخی افراد موارد ذیل می تواند راهکاری جهت کاهش ترافیک در شهرمان باشد :

1-احداث زیر گذر یا روگذر شمال -جنوب(خیابان انقلاب - بلوار کردستان)

2-انتقال ویا تغییر مسیر تاکسیهای نارنجی رنگ به صورتی که مسیر رفت آنها از خیابان بهشتی بوده و برگشت آنها از طریق میدان آزادی به طرف کمربندی که بااین کار ضمن کاهش ترافیک از خیابان انقلاب ساکنین نقاط دیگر شهر از امکانات موجود استفاده بهینه کرده و هزینه های بسیاری را از خانوار که به صورت تاکسی دربستی فراوان متحمل میگردند جبران میشود..

3- لزوم تمرکززدایی از مرکز شهر وتوزیع مناسب امکانات در سایر نقاط شهر 

 

http://www.bookan.blogfa.com

داغ کن - کلوب دات کام