X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری

 مصوبات شورای شهر بوکان

و عملکرد شهرداری و شورای شهر

پیشنهاد گردید برای احداث پایانه مسافربری مطرح وباتوجه به اینکه شهرستان با مشکلات عدیده برای سوار و پیاده نمودن مسافرین محترم روبه رو است وهمچنین حقوقات شهرداری از ترمینال های کوچک قابل وصول نیست مقرر گردید شهرداری هرچه سریعتر نسبت به شروع فعالیت عمرانی پایانه مسافربری برابر طرح تفضیلی اقدام وهمچنین نسبت به اتمام ساختمان ترمینال ورودی میاندوآب که ازچندین سال قبل شروع گردیده است اقدام نماید.پیشنهاد گردید برای آزاد سازی وادامه فعالیت عمرانی برای جداول گذاری و آسفالت خیابان50متری ساحلی برای تسریع دررفت وآمد شهروندان محترم وکم نمودن ترافیک خیابانهای وسط شهر هرچه سریعتر شهرداری اقدامات آزاد سازی و فعالیت عمرانی50متری ساحلی را ظرف مدت یک ماه به عمل آورد.کلنگ زنی پایانه انشاالله دردهه فجر انجام می شود.مصوب گردید در خصوص واگذاری طبقه ی دوم پاساژقلعه سردار بصورت مشارکتی به بخش خصوصی مطرح ودر جهت رفع نقدینگی وهمچنین احداث پایانه واتمام فعالیت آزادسازی وعمرانی50متری ساحلی انجام یابد.پیرو بند2 صورتجلسه شماره14 مورخه 12/2/86 مصوب گردید جهت مشارکت شهروندان محترم برای احداث تصفیه خانه فاضلاب از طریق امورمحترم آب وفاضلاب مبلغ دریافتی ازشهروندان به همراه سود حاصله از اول فروردین ماه سال 87 به شهروندان عودت نمایید.

 مصوبات شورای شهر بوکان

و عملکرد شهرداری و شورای شهر

پیشنهاد گردید برای احداث پایانه مسافربری مطرح وباتوجه به اینکه شهرستان با مشکلات عدیده برای سوار و پیاده نمودن مسافرین محترم روبه رو است وهمچنین حقوقات شهرداری از ترمینال های کوچک قابل وصول نیست مقرر گردید شهرداری هرچه سریعتر نسبت به شروع فعالیت عمرانی پایانه مسافربری برابر طرح تفضیلی اقدام وهمچنین نسبت به اتمام ساختمان ترمینال ورودی میاندوآب که ازچندین سال قبل شروع گردیده است اقدام نماید.پیشنهاد گردید برای آزاد سازی وادامه فعالیت عمرانی برای جداول گذاری و آسفالت خیابان50متری ساحلی برای تسریع دررفت وآمد شهروندان محترم وکم نمودن ترافیک خیابانهای وسط شهر هرچه سریعتر شهرداری اقدامات آزاد سازی و فعالیت عمرانی50متری ساحلی را ظرف مدت یک ماه به عمل آورد.کلنگ زنی پایانه انشاالله دردهه فجر انجام می شود.مصوب گردید در خصوص واگذاری طبقه ی دوم پاساژقلعه سردار بصورت مشارکتی به بخش خصوصی مطرح ودر جهت رفع نقدینگی وهمچنین احداث پایانه واتمام فعالیت آزادسازی وعمرانی50متری ساحلی انجام یابد.پیرو بند2 صورتجلسه شماره14 مورخه 12/2/86 مصوب گردید جهت مشارکت شهروندان محترم برای احداث تصفیه خانه فاضلاب از طریق امورمحترم آب وفاضلاب مبلغ دریافتی ازشهروندان به همراه سود حاصله از اول فروردین ماه سال 87 به شهروندان عودت نمایید.

نامه شماره10824 مورخه17/4/88 شهرداری درخصوص اعلام مکان یابی سایت محل دفن زباله ازطریق سیستم جدید مدیریت اطلاعات مکانی مطرح ومصوب گردید شهرداری از طریق آگهی مناقصه عمومی اقدام قانونی را مبذول نمایید.

مشکلات هیئت های ورزشی درسطح شهرستان مطرح وباتوجه به اینکه ازنظر اعتبارات با مشکل روبرو هستند مقررگردید مبلغ ده میلیون تومان ازمحل ماده17شهرداری به کلیه هیئت های ورزشی درطول سال88 پرداخت گردد.

با توجه به اینکه اعضای محترم کانون بازنشستگان جزء افرادی هستند که ما وتمامی خدمتگزاران جامعه از آنان آموزش و تعلیم فراگرفته ایم ودرحال حاضرجامعه اداری،پزشکی،مهندسی وکلیه مسئولین وخادمین نظام دست پروردۀ این عزیزان هستندوهیچگونه محلی برای اسکان ومراجعه آنان موجود نمی باشد. شورای شهر نیز در جهت تهیه زمین مقرر نمود مقدار 300مترمربع از زمینهای شهرداری واقع در پارک ملت بدون اخذ بهاء دراختیار آنان قرارگیرد وزمین مذکورفقط جهت احداث کانون بازنشستگان می باشد که ارزش ریالی آن بالغ بر 350 میلیون تومان می باشد.

عملیات بتن ریزی درتابستان 88 درمعابر سطح شهر و کوچه های مختلف با مصرف کردن50000 تن ماسه و80000 کیسه سیمان حدود 160000 مترمربع بتن ریزی به ارزش ریالی یک میلیارد تومان انجام شده است.

تولید وپخش عملیات آسفالت که تولید 40000 تن آسفالت ومقدار 300000مترمربع ازمعابر وخیابانهای اصلی وفرعی آسفالت شده است.

اختصاص زمین جهت احداث بازارچه مرزی دربلوار ساحلی جنب جایگاه CNG احداث شده شهرداری در حال تدوین مقدمات اولیه هستیم.

احداث بازارچه دست فروشان درجنب پارک ملت شامل 200 باب غرفه

احداث ایستگاه روزنامه خوانی درچندین نقطه شهر

پیشنهاد اعضای شورای اسلامی شهر بوکان درخصوص مساعدت برای برگزاری مراسم فاتحه خوانی ماموستا قادرعبداله زاده هنرمند مشهوربوکان مطرح وباتوجه به اینکه وارث مرحوم(فرزندان)مغیر هستند و همچنین ناتوانی خانواده مشارلیه برای پرداخت هزینه های مراسم مصوب گردید از محل اعتبارات ماده 17 شهرداری تا حداکثر سقف 2میلیون تومان در اختیار خانواده ایشان قرارگیرد.

باتوجه به اینکه شهرستان بوکان ازهر نظر دومین شهرستان می باشد وبه دلیل اینکه مرکز خبری شهرستان موجود نمی باشد مقدار 200 متر مربع زمین جهت احداث مرکزخبری از زمین های محوطه خانه های سازمانی درنظرگرفته شود واین زمین صرفاًجهت احداث مرکز خبری اهدا شده است ارزش ریالی آن بالغ بر 200 میلیون تومان می باشد.

پیرو صورتجلسه شناره 55 فوق العاده مورخه10/6/88 شورای اسلامی  شهروگزارشات واصله وبازدیدهای انجام شده درخصوص کشف غارآبی-تاریخی واقع درجنوب روستای قلایچی ودوکچی درکوه مشهوربه(کونه کوتر)وباتوجه به بررسی وکارشناسی انجام شده درراستای تهیه مقدمات اکتشافات کامل محدوده غار وبه منظور احیاءودستیابی به اهداف چندگانه طرح موصوف،شورای اسلامی شهربوکان بادرنظر گرفتن جمیع جوانب مثبت امور،درفاز اول باصرف هزینه ای حداکثر تا سقف ده میلیون وتومان جهت مطالعه و کارشناسی و تحقیقات اولیه وبازنمودن درب ورودی غار از سوی شهرداری بوکان موافقت می نماید.با همکاری میراث فرهنگی وبخش خصوصی شهرداری.

مشکل دامداران درخصوص واگذاری انشعاب گاز مطرح با توجه به اینکه شهرداری حق تفکیک زمین های مذکور را اخذ نموده است  و در هرحال با اجازه شهرداری ساخت و سازهای منطقه بوقوع پیوسته است تا مشکل بهداشتی شهروندان رفع گردد،مقررگردید شهرداری با اخذ عوارضات ساخت وساز اقدام و پروندهای آنان با توجه به اینکه بااجازه شهرداری بوده است درکمیسون ماده صدمطرح نگردد و شهرداری سریعاً نسبت به اجازه گازرسانی اقدام نماید.

باهمکاری میراث فرهنگی بخش خصوصی وشهرداری مشغول اجرای فاز اول و با اخذ اعتبارات لازم بصورت منطقه ای توریستی وگردشگری تبدیل شود.

همکاری و هماهنگی با اداره حج واوقاف در جهت بازسازی املاک موقوفه

ارائه طرح و برنامه ریزی جهت ایجاد پارک های محلی به صورت عادلانه وتوازن درکلیه سطح شهر.

ارائه طرح پل روگذر فلکه علی آباد-امیرآباد-کمربندی

تشکیل جلسه با زندانیان بررسی مشکلات محوطه زندان وزندانیان تلاش در جهت رفع مشکلات آنها برگزاری جنگ شادی در بین زندانیان

تشکیل جلسه با روحانیون محترم مساجد سطح شهربررسی مشکلات مناطق آنها وتلاش در جهت رفع مشکلات

تشکیل جلسه بازنشستگان فرهنگی سطح شهر تجلیل وقدردانی از مقام شامخ آنها

اجرای مراسم وتشکیل جلسات متعدد با انجمن نابینایان ومعلولان وتقدیر وقدردانی از این عزیزان بزرگوار

نصب تندیس ماموستا حقیقی و ماموستا هیمن ونصب آن در سطح شهر

دعوت از مدیرکل صدا و سیما ومعاونان ایشان جهت بازدید از سطح شهر وتلاش جهت ثبت مرکز خبری و صدا در بوکان

بررسی مشکلات دست فروشان در مناطق مختلف و جمع آوری آن ها در مکان های مناسب

مکاتبه با فرماندارجهت برگزاری کنگره بزرگ تجلیل از هنرمندان ماموستا کردار و ماموستا نوری و ماموستا حقیقی

برگزاری مراسمات وجلسات مختلف جهت تجلیل از معلولان وبینوایان عزیز

تشکیل جلسات با مهندسین سطح شهراخذ ارائه وبرنامه وطرح های مفیدواجرای آن برای سال آتی

تشکیل جلسات متعدد با معتمدین سطح شهر جهت برسی مشکلات واهمه ها و نواقصات سطح شهر

شرکت در جلسلت پزشکان جهت ارائه برنامه و همکاری در پیشگیری از آنفولانزای نوع A و...........

عملکرد عمران در سال 88

1-  هدایت ودفع آب های سطحی

-احداث کانال ولوله گذاری جهت دفع آب های سطحی در منطقه کاراچ نصیری به طول 300 متر

-احداث کانال جهت دفع آب های سطحی در منطقه امیرآباد سه راهی حمامیان به طول 500 متر

-احداث کانال در منطقه ابوذر به طول 200 متر

-احداث کانال در خیابان 40 متری ساحلی 250 متر

2-برنامه حمل ونقل وعبورومرور شهری

الف-اصلاح تقاطع:اصلاح تقاطع چهارراه کمربندی-تقاطع کمربندی نساجی-میدان استقلال-تقاطع کمربندی 55 وسردار عزیزخان مکری-تقاطع سه راه حمامیان

 

 

ب-جدول گذاری 20000 متر طول

·        میدان دواب به طول 1800 متر

·        رفیوژ ورودی شهر

·        16متری جنوب امیر آباد

·        خیابان 24 متری پاسگاه کلتپه

·        خیابان 12متری ضلع غربی شهرک فرهنگیان

·        خیابان 30 متری فنی وحرفه ای

·        خیابان 30متری اسلام آباد

·        ورودی شاهیندژ

·        خیابان 50 متری ساحلی

·        خیابان 40 متری ساحلی

ج-طرح آسفالت معابر 80000 مترمربع

·        بلوار ساحلی

·        بلوار استاد هه ژار

·        24 متری شهرک

·        50 متری ساحلی

·        40 متری کشتارگاه

·        ورودی شاهیندژ

·        کوچه های اسلام آباد

·        کوچه کلتپه و جاده حصار

د-دال گذاری تقاطع ها 1700 مترمربع

ر-رنگ آمیزی جداول و پار ک ها 28000 متر مربع

 

زیر بنا یا زیر سازی سایر:

·        خیابان 50متری ساحلی

·        خیابان 40متری ساحلی

·        24 متری شهرک

·        12متری ضلع شرقی شهرک

·        ورودی شاهیندژ

·        24 متری پاسگاه کلتپه

·        میدان دواب

·        معابر سطح شهری

بتن ریزی به مقدار 160000 مترمربع در کوچه های سطح شهر

3-احداث ساختمان وسرویس بهداشتی

·        احداث سرویس بهداشتی پارک کوی محمدیه

·        احداث سرویس بهداشتی آتش نشانی

·        احداث آشیانه بولدوزر و لودر

·        احداث بازارچه میوه فروشی در پارک ملّت

·        احداث آبخوری در پارک ساحلی در 2 طبقه

·        احداث سرویس بهداشتی در پارک کوه سیاه

 

4-پیاده رو سازی

کف پوش بلوار سربازان گمنام 2000 مترمربع

کف پوش پیاده رو سطح شهر 3000 متر مربع

5-پارکبان،زمین مجتمع مشاغل،زمین بازارچه،احداث پایانه درجاده سد وتکمیل ترمینال ورودی میاندوآب

آزادسازی بلوارساحلی(حدفاصل کشتارگاه تا جایگاه CNGدر دست احداث)،احداث جایگاه CNGجدید، اصلاح میدان معلم،ایجاد حائل خیابان شهیدبهشتی،بازسازی کندروهای سقز-میاندوآب ودر کل تقاطع و مسیرها،احیاء45 متری آتش نشانی

اقدامات انجام شده:

1-عملیات بتن ریزی درمعابر سطح شهر و کوچه های مناطق مختلف با مصرف کردن50000 تن ماسه و80000 کیسه سیمان حدود 160000 مترمربع بتن ریزی به ارزش ریالی یک میلیارد تومان انجام شده است.

2-در بخش تولید وپخش عملیات آسفالت که با تولید 40000 تن آسفالت مقدارحدود 300000مترمربع ازمعابر وخیابانهاوشوارع اصلی وفرعی آسفالت شده است.

3-دربخش های مختلف از جمله هدایت آبهای سطحی(ازجمل کانال کشی کاراژنصیری،سه راهی حمامیان،منطقه ابوذرو40متری ساحلی)

4-برنامه حمل ونقل و بهبود عبور و مرور شهری(اصلاح تقاطع چهارراه کمربندی-نساجی-میدان استقلال-بلوار هاشمی رفسنجانی-خیابان دولت-تقاطع کمربندی وخیابان 55-سردار عزیزخان و تقاطع سه راه حمامیان،میدان کلتپه)

5-جدول گذاری(میدان دواب-ورودی سقز-خیابان 16 متری جنوب امیر آباد- خیابان 24 متری پاسگاه کلتپه خیابان 12متری ضلع شرقی شهرک فرهنگیان- خیابان 30 متری فنی وحرفه ای خیابان 30متری اسلام آباد-ورودی شاهیندژ-خیابان 50 متری ساحلی- خیابان 40 متری ساحلی)

6-رنگ آمیزی جداول و پار ک هاوغیره درمساحت 28000 متر مربع

7-دالگذاری در حدود 1700 مترمربع

8-زیرسازی معابر در مساحت 16000 مترمربع

9-پیاده رو سازی کف پوش خیابان سربازان گمنام و غیره به مساحت 4000 متر مربع

10-در طول دو ماه اخیر چندین مورد کمک های نقدی به سازمان ها و ارگانها ونهادهای حمایتی و فرهنگی و ورزشی داشته ایم که ازجمله آنها واگذاری دو قطعه زمین شهرداری به صداوسیما و کانون بازنشستگان به ارزش حدود 400 میلیون تومان.

طرح های در دست اقدام

1-طراحی مجموعه توریستی کوه سیاه که پیمانکار آن مشخص شده است و فازاول اجرایی آن در فصل عمرانی سال آینده شروع خواهد شد.

2-تأمین زمین احداث ایستگاه آتش نشانی جدید و برنامه ریزی احیاءوفعال سازی ایستگاه آتش نشانی در بلوارکشاورز امیر آباد روبروی پارک ملت و جنب 45 متری شهرک اندیشه.

3-طراحی و احداث بازارچه ساحلی

4-اجرای طرح پارکبان

5-مشخص نمودن زمینی مشاغل مزاحم

6-ساماندهی ترمینال روستایی وشهری

7-اجرای فاز اول پایانه مسافربری جاده شاهیندژ

8-نوسازی و ساخت ساختمان شهرسازی وسیستم اتوماسیون اداری در ساختمان فعلی شهرداری 

 

http://monirefize.blogfa.com/

داغ کن - کلوب دات کام